Music Videos

 

Joel Alme – Våran Sort, 2015
directed by Christian Saldert
 


Josefin Öhrn + The Liberation – Take Me Beyond, 2015
directed by Christian Saldert

 


Joel Alter – Everlasting, 2015
directed by Christian Saldert

 


KRIGET – ME, 2012
directed by Christian Saldert

 


Jonas Lundqvist – Du, Drömmar & Jag, 2011
directed by Christian Saldert

 


Hästpojken – Jag e jag, 2010
directed by Christian Saldert